Kringen
In onze gemeente zijn de volgende kringen actief:

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie organiseert verschillende activiteiten. Zij verzorgt de bloemen in de kerkdienst, het koffiedrinken na de dienst, maar bijvoorbeeld ook de paasmaaltijd en de jaarlijkse busreis. Zij stimuleert het gemeenteleven door initiatieven te ontplooien en door het inschakelen van gemeenteleden.

Commissie van beheer
De commissie van beheer beheert de financiële middelen van de kerk. Zij stelt jaarlijks een begroting op en doet jaarlijks verslag van het financiële reilen en zeilen van onze gemeente in een gemeentevergadering in februari. Tevens beheert zij het onroerend goed en maakt zij afspraken met het Hervormd Centrum voor wat betreft de huur e.d.

Jeugdcommissie
De jeugdcommissie heeft een coördinerende rol binnen het jeugdwerk, er is regelmatig contact met alle jeugdleiders. Verder organiseert deze commissie diverse activiteiten voor de jeugd binnen onze gemeente. Dit kunnen activiteiten zijn zoals het bezoeken van bijvoorbeeld een voetbaltoernooi, maar ook het organiseren van jeugddiensten of een gezamenlijk uitje met de gemeente.

Jeugdclub 8-10 jaar
Deze club wordt geleid door Annelies, Eline en Janneke, en heeft als doelgroep de kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 10 jaar. De club komt om de week bijeen in De Donk op vrijdagavond.

Jeugdclub 11-13 jaar
Deze club wordt geleid door Adri en Marloes, en heeft als doelgroep de tieners in de leeftijd van 11 tot en met 13 jaar. De club komt om de week bijeen in De Donk op vrijdagavond.

Jeugdclub 14-16 jaar
De jeugd van 14 tot en met 16 jaar komt doorgaans één keer in de maand bij elkaar. De club wordt geleid door Sander en Elizabeth en met komt bijeen in De Donk op zondag, na de morgendienst.

Jeugdclub 16+
Op dit moment ontmoeten de jongeren elkaar niet op een club, in verband met het geringe aantal jongeren in deze leeftijdscategorie. Het streven is om een aantal keren per jaar af te spreken in de vorm van een gezamenlijke activiteit.

Jongerenkring 25+
Deze kring komt eenmaal per maand samen in De Donk, na de zondagse middagdienst. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Martijn Klop of Arjan de Haas.

Bijbelkring
De bijbelkring komt eenmaal per maand bijeen bij één van de leden thuis.

Bijbelstudiegroep
De bijbelstudiegroep vergadert bij één keer per maand bij één van de leden thuis.

Vrouwen bijbelkring
De vrouwenbijbelkring komt één keer in de twee weken op woensdagmorgen bij elkaar van 9.30 uur – 11.30 uur bij één van de leden thuis.

Gebedskring
De gebedskring komt één keer per maand bijeen.

Liturgiecommissie
Er is door de kerkenraad een liturgiecommissie benoemd. Deze commissie ondersteunt de predikant bij vooral ‘bijzondere diensten’. Dit is bijvoorbeeld de kerstviering, de startdienst bij aanvang van het verenigingsseizoen, de school-kerkdienst en de doopdiensten.

Zanggroep
Er is in onze gemeente een zanggroep actief. Deze groep komt doorgaans eens in de vier weken bijeen in De Donk, aansluitend aan de morgendienst. De ontmoetingen hebben een open karakter, ieder die mee wil doen is van harte welkom. Naast zingen is er ruimte voor ontmoeting en gebed.

Zendingscommissie
De zendingscommissie onderhoudt contact met de Nederlands Gereformeerde Zendingsvereniging Nqutu. Zij bezoekt de vergaderingen en stimuleer tevens de belangstelling voor het zendingswerk binnen de gemeente. De zendingsvereniging heeft als missionair predikant aangenomen ds. F. Kruger voor het Bantoe-thuisland Nqutu in Natal.

Zusterhulp
Binnen de gemeente bestaat de mogelijkheid van zusterhulp. Via de diakenen kan een beroep op deze hulp worden gedaan. Te denken valt bijvoorbeeld aan het bezoeken van zieken, thuis en bij (langdurige) opname in het ziekenhuis of inrichting, het bezoeken van bejaarden, het bezoeken van gemeenteleden met weinig contacten en daadwerkelijke hulp bij ziekte.