Diensten
De kerkdiensten zijn de hartslag van ons gemeenteleven. Aanvang van de diensten: elke zondag ’s morgens om 9.30 uur en ’s middags om 16.30 uur. Verder zijn er diensten op eerste Kerstdag, er is een jaarwisselingdienst, op Goede Vrijdag, op Hemelvaartsdag en op bid- en dankdag.

Een aantal malen per jaar wordt er na de dienst met elkaar koffie gedronken. Met Pasen wordt er een gezamenlijke maaltijd gehouden, georganiseerd door de activiteitencommissie.

In overleg en in samenspraak met de basisscholen en de andere kerken wordt er in februari/maart een schoolkerkdienst gehouden, waarbij een thema dat in de week ervoor op de basisscholen is behandeld, centraal staat.

Tijdens elke ochtenddienst is er kinderdienst voor de kinderen uit groep 1 t/m 3 en oppas voor de kleinsten. De kinderen uit groep 4 t/m 6 hebben elke tweede en vierde zondag van de maand kinderdienst.

Informatie over de komende diensten:
26 nov - 9:30 uurdrs. H. de Jong, Bilthoven
Ouderling van dienst:Peter de Jong
Diaken van dienst:Marianne Dubbeldam
Koster:Marcel de Winter
Organist:Karel Mak
Collecten:Kerk, Diaconie
Oppas:Evelien de Haas, Kim Dubbeldam
Kinderdienst groep 1-3:Corry/Maartje (Koning Agrippa)
Kinderdienst groep 4-7:Linda (Koning Agrippa)
Beamer:Joachim de Ruiter
Welkom:Ingrid de Koning, Marianne Dubbeldam
Locatie:De Parel - Talmastraat 9, Hardinxveld
  
26 nov - 16:30 uurDs. F. Gerkema, Amersfoort
Ouderling van dienst:Leo den Dikken
Diaken van dienst:Jan de Deugd
Koster:Marcel de Winter
Organist:Karel Mak
Collecten:Kerk, Diaconie
Beamer:Joachim de Ruiter
Locatie:De Parel - Talmastraat 9, Hardinxveld
  
03 dec - 9:30 uurLeesdienst door Niels Meerkerk
Ouderling van dienst:Janna Sterrenburg
Diaken van dienst:Jan de Deugd
Koster:Marcel de Winter
Organist:Karel Mak
Collecten:Kerk, Kinderkerstfeest
Oppas:Agnes vd Stelt, Maureen Sterrenburg
Kinderdienst groep 1-3:Wilko/Samantha (Kerstproject)
Beamer:Marijn Schoon
Welkom:Tineke van Eijk, Annelotte Vink
Locatie:De Parel - Talmastraat 9, Hardinxveld
  
03 dec - 16:30 uurDs. J.W Ploeg, Asperen 1ste Advent
Ouderling van dienst:Douwe Wouters
Diaken van dienst:Margot van Aken
Koster:Marcel de Winter
Organist:Christian Boogaard
Collecten:Kerk, Kinderkerstfeest
Beamer:Marijn Schoon
Locatie:De Parel - Talmastraat 9, Hardinxveld
  
10 dec - 9:30 uurDs. J.W. Ploeg, Asperen 2de Advent
Ouderling van dienst:Leo den Dikken
Diaken van dienst:Marianne Dubbeldam
Koster:Marcel de Winter
Organist:Ben Sterrenburg
Collecten:Kerk, Pensioenvoorziening predikanten
Oppas:Marlies Kraaijeveld, Esmée de Koning
Kinderdienst groep 1-3:Ilse/Michelle (Kerstproject)
Kinderdienst groep 4-7:Esther (Kerstproject)
Beamer:Marco Speksnijder
Welkom:Annelies de Jager, Joke Mak
Locatie:De Parel - Talmastraat 9, Hardinxveld
  
10 dec - 16:30 uurDs. J.W. Van't Hoff, Rijswijk 2de Advent
Ouderling van dienst:Thon Koning
Diaken van dienst:Margot van Aken
Koster:Marcel de Winter
Organist:Ben Sterrenburg
Collecten:Kerk, Pensioenvoorziening predikanten
Beamer:Marco Speksnijder
Locatie:De Parel - Talmastraat 9, Hardinxveld
  
17 dec - 9:30 uurDs. R. Hoekstra, Dordrecht 3de Advent
Ouderling van dienst:Douwe Wouters
Diaken van dienst:Marianne Dubbeldam
Koster:Marcel de Winter
Organist:Karel Mak
Collecten:Kerk, Jeugdclub werk
Oppas:Esther de Vries, Myrthe de Koning
Kinderdienst groep 1-3:Jeanette/Saskia (Kerstproject)
Beamer:Paul van der Aa
Welkom:Nel van Wijk, Reinie de Ruiter
Locatie:De Parel - Talmastraat 9, Hardinxveld
  
17 dec - 16:30 uurDs. H.F. Kaldeway, Doorn, 3de Advent
Ouderling van dienst:Peter de Jong
Diaken van dienst:Jan de Deugd
Koster:Marcel de Winter
Organist:Karel Mak
Collecten:Kerk, Jeugdclub werk
Beamer:Paul van der Aa
Locatie:De Parel - Talmastraat 9, Hardinxveld
  
24 dec - 9:30 uurDs. J. Bouma, Kampen, 4de Advent
Ouderling van dienst:Thon Koning
Organist:Ben Sterrenburg
Oppas:Moniek de Ruiter, Boaz den Dikken
Kinderdienst groep 1-3:Wilko/Samantha (Kerstproject)
Kinderdienst groep 4-7:Linda (Kerstproject)
Beamer:Thomas Deelen
Welkom:Annelotte Vink, Ingrid de Koning
Locatie:De Parel - Talmastraat 9, Hardinxveld
  
24 dec - 16:30 uurdeze dienst komt te vervallen
  
24 dec - 21:30 uurDs J.J. Meijer, Kerstnachtdienst (Gezamenlijk met de GKv in de Bron)
Locatie:de Bron
  
25 dec - 9:30 uurOverdenking door Thon Koning, 1ste Kerstdag
Ouderling van dienst:Peter de Jong
Organist:Karel Mak
Collecten:Kerk, opgave kerstfeest organisatie
Oppas:Janneke de Ruijter, Maartje vd Aa, Naomi Dubbeldam
Beamer:Joachim de Ruiter
Locatie:De Parel - Talmastraat 9, Hardinxveld
  
31 dec - 9:30 uurOnder voorbehoud Ds. Jaco Weij, (Rijssenhout) Oudejaarsdag
Ouderling van dienst:Leo den Dikken
Organist:Ben Sterrenburg
Collecten:Kerk, Pensioenvoorziening predikanten
Oppas:Cornelieke Deelen, Esmée de Rover
Kinderdienst groep 1-3:Ilse/Michelle (Paulus naar Rome)
Beamer:Sander Vogel
Welkom:Sandy Vermeulen, Rinske Kuyvenhoven
Locatie:De Parel - Talmastraat 9, Hardinxveld