Is je belangstelling gewekt?
Via deze website krijg je slechts een kleine indruk van wat er allemaal gebeurt in deze Kerk van Hoop. Er vindt veel meer plaats dan alleen diensten op zondag en enkele bijzondere activiteiten door de week. Daar willen we je graag meer over vertellen.
Onze predikant, ds. Johan Weij, wil graag de tijd voor je nemen om je van dicht bij te vertellen over ons geloof, onze gewoonte en gebruiken en heel veel andere praktische dingen die hier niet allemaal vermeld kunnen worden.
Daarvoor kun je hem mailen zie het tabblad contact of bellen: 0184-632793 voor een geheel vrijblijvend gesprek.


Voor wie meer wil:
SNUFFELEN
Regelmatig zien we gasten terugkomen in de kerk. Alleen al in een jaar tijd gaven 20 mensen aan dat ze graag lid wilden worden. Misschien overweeg jij dat ook wel? Dan is het wijs om een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan te vragen met onze predikant. Dat is niet omdat hij bij ons de baas is, maar hij wil graag beschikbaar zijn als een wegwijzer in de goede richting.

GASTLIDMAATSCHAP
Voor wie nog niet toe is aan een vaste relatie met de kerk is er de mogelijkheid van het gastlidmaatschap. Dit geeft iemand de kans om een jaar lang met de gemeente op te trekken en zo de kerk te verkennen. Van hen vragen we geen vaste financiële bijdrage. Na een jaar van ontdekken kan dan al dan niet de stap naar lidmaatschap gezet worden.

LID WORDEN
Wie direct al weet dat hij zich aan wil sluiten bij de Kerk van Hoop, kan na het bovengenoemde kennismakingsgesprek de stap zetten om lid te worden. Als je nog bent ingeschreven bij een andere kerk of gemeente, laat daar dan wel weten wat je plannen zijn. Dat kan in diverse kerken bij het kerkelijk bureau of de scriba van de kerk. Daar kun je vragen om een doopbewijs of bewijs van lidmaatschap. In de kerk heet dat een attestatie. Daarop staan belangrijke gegevens die wij weer kunnen gebruiken bij de inschrijving in ons register. Die gegevens kunnen wij weer gebruiken voor onze administratie. Heb je die ontvangen? Dan kun je deze inleveren bij onze scriba, de predikant of één van de ouderlingen.
Wie in een andere kerk of gemeente gedoopt is, wordt ook bij ons ingeschreven als dooplid. Die doop hoeft niet overgedaan te worden. Ben je als volwassene gedoopt na een eigen keus of geloofsbeslissing, dan staat die keus voor Jezus voor ons gelijk aan het afleggen van belijdenis. Dan word je bij ons ingeschreven als belijdend lid.
In principe hebben we (naast de tijdelijke status van gastleden) 2 soorten van lidmaatschap: als dooplid of belijdend lid. Ben je nog niet gedoopt en heb je nog geen belijdenis gedaan? Dan willen we graag met je spreken over deze belangrijke momenten in het leven. Ook hier geldt: wees vrijmoedig en praat daar eens over met onze predikant ds. Johan Weij.