Nieuwe ANBI-regels

Kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen moeten uiterlijk per 1 januari 2016 aan de nieuwe ANBI-regeling
voldoen.

Elk zelfstandig onderdeel van de kerk, dus ook een NGK gemeente, wordt straks verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag.

Meer info is via onderstaande links te vinden.


Kerk van Hoop (ANBI Transparantie):

2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020